Sortiment

Náhradní plnění

Naše společnost Safety Agency, s.r.o. zaměstnává více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo pracovním omezením. Svým zákazníkům nabízíme možnost uplatnění náhradního plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

CO JE POTŘEBA VĚDĚT O NÁHRADNÍM PLNĚNÍ:

  1. Zákon v § 81 ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru zaměstnávat zdravotně postižené osoby v povinném podílu 4 % na celkovém počtu.
  2. Při nesplnění je povinen do státního rozpočtu za každou osobu se ZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, odvést 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.
  3. Další volbou je tzv. náhradní plnění, což v praxi znamená odběr služeb či zboží od společností, které zaměstnávají OZP a splňují tuto povinnost z více než 50 % (tj. víc než polovina jejich zaměstnanců jsou osoby se OZP).
  4. Kombinací výše uvedených možností.

VÝHODY NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

Odběrem zboží od Safety Agency, s.r.o. v režimu náhradního plnění zajistíte Vaší společnosti minimální podíl zaměstnaných osob se zdravotním postižením. Získáte užitečné zboží v profesionální kvalitě a Vaše finance tak budou efektivně využity.